Disclaimer

De op deze website getoonde informatie, waaronder tekst, foto’s en videobeelden, wordt door The Digital Manager met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De rechten op de inhoud van de website thedigitalmanager.nl berusten bij The Digital Manager en / of worden met toestemming gebruikt.

The Digital Manager geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar eventuele websites die niet door The Digital Manager worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. The Digital Manager kan niet instaan voor de inhoud en werking van deze sites.

Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van thedigitalmanager.nl te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of te verkopen in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van The Digital Manager.

The Digital Manager kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.